Montgomeryshire Society

Charitable Trusts

Each year, the Montgomeryshire Society organises a number of competitions for schoolchildren and students in Montgomeryshire:

  • The Clement Davies Award for Art
  • The Charles Churchill/Mary Valentine Award for an English or Welsh Essay
  • The Professor D Vaughan Davies Award for a Welsh Essay
  • The Coleg Powys/Montgomeryshire Society Award for the most promising technology Student at Coleg Powys
  • The Garthgwynion Music Prize


The competitions are designed to encourage art, essay writing (in both Welsh and English), technology and music among Montgomeryshire school children and students.

The first four Competitions are organised by the Society's Honorary Competitions Secretary, through the County's Secondary Schools and Coleg Powys, with help from a volunteer liaison officer and volunteer adjudicators in the County. The Music Prize is usually donated to an organisation (such as an Eisteddfod or Festival held in the County) as prize money for a music competition for young people from the County.


The prize money for these awards comes mainly from the income from funds generously donated to, and administered by, the Montgomeryshire Society Charitable Trusts. From time to time, the Trusts also receive additional donations, which help swell the trust funds and help the Trustees to keep the prize money at a suitable level. The 20 prizes awarded in 2006 amounted to a total of £1,110. 


The Trustees would be most grateful for any donation, of whatever size. Details of donations are usually included in the Trusts' Annual Report and Accounts, although donations may be made anonymously.


If you would like to make a donation, please send a cheque in favour of THE MONTGOMERYSHIRE SOCIETY CHARITABLE TRUSTS to:

Mr H. Puleston Jones
The Montgomeryshire Society Charitable Trusts 
Ducks Farm, Dux Lane 
Plaxtol, Sevenoaks 
Kent TN15 0RB


image55

Ymddiriedolaethau

Trefnir nifer o gystadlaethau yn flynyddol ar gyfer disgyblion ysgol a myfyrwyr y sir gan Gymdeithas Maldwyn:

  • Gwobr Clement Davies am waith celf
  • Gwobr Charles Churchill/ Mary Valentine am draethawd yn Gymraeg neu Saesneg
  • Gwobr Yr Athro D Vaughan Davies am draethawd yn Gymraeg
  • Gwobr Coleg Powys i'r myfyriwr mwyaf addawol
  • Gwobr Cerddoriaeth Garthgwynion


Bwriad y cystadlaethau yw annog disgyblion a myfyrwyr i ymgymryd â chelf, ysgrifennu, cerddoriaeth a thechnoleg. Trefnir y pedair cystadleuaeth gyntaf uchod yn wirfoddol gan Ysgrifennydd Cystadlaethau'r Gymdeithas ynghyd a threfnydd a beirniaid yn y sir. O bryd i'w gilydd, daw rhoddion ariannol ychwanegol i law, sy'n caniatáu i'r ymddiriedolwyr gadw'r arian gwobr ar lefel atyniadol i'r disgyblion. Rhoddwyd gwerth £1,110 o wobrau yn 2006. Am fanylion pellach, gweler Cystadlaethau.

Byddai'r ymddiriedolwyr yn ddiolchgar dros ben am roddion ariannol o unrhyw faint. Rhoddir manylion am roddion yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolaeth ac yn y Cyfrifon Blynyddol, er fe ellir cyfrannu'n anhysbys.


Os hoffech gyfrannu, a fyddech gystal â thalu eich siec i THE MONTGOMERYSHIRE SOCIETY CHARITABLE TRUSTS a'i hanfon at:

Mr H Puleson Jones
The Montgomeryshire Society Charitable Trusts 
Ducks Farm, Dux Lane 
Plaxtol, Sevenoaks 
Kent TN15 0RB

image56