About Us

Founded in 1927, the Montgomeryshire Society has enriched the lives of many Welsh people living in and around London for over eighty years and remains today one of a few of active county societies in the capital.  Current members come from many backgrounds and occupations and provide a valuable source of friendship and encouragement to people who come and live, work or study in London.  The Montgomeryshire Society promotes a varied programme of social and cultural events throughout the year including an annual reception, dinner, lectures, visits and social events.

Sefydlwyd Cymdeithas Maldwyn yn 1927 gyda'r bwriad o hyrwyddo bywyd cymdeithasol a diwylliannol trigolion o hen Sir Drefaldwyn sydd yn byw yn Llundain a'r cyffiniau. Hyd heddiw, mae'r Gymdeithas yn trefnu rhaglen lawn o weithgareddau gan gynnwys darlithoedd, ymweliadau, cinio blynyddol a chystadlaethau i bobl ifanc y sir. Seflydlwyd gwobr Vaughan Davies yn arbennig ar gyfer traethawd yn yr iaith Gymraeg gan ddisgyblion ysgol.