Cystadlaethau

 

Sefydlwyd nifer o gystadlaethau gan y Gymdeithas ar gyfer pobl ifanc o'r sir gan gynnwys gwobrau traethawd Charles Churchill a Vaughan Davies, gwobr celf Clement Davies a gwobr cerdd Garthgwynion.  Yn 1995, sefydlwyd gwobr newydd i fyfyrwyr o Goleg Powys.  Dyma efallai y ffordd mwyaf gweladwy y mae'r Gymdeithas yn cyfrannu i fywyd presennol y sir.

CYSTADLEUAETH FLYNYDDOL YSGOLION 2017-2018 CYMDEITHAS MALDWYN

Gwobrau Charles Churchill & Mary Valentine, am draethawd yn y Gymraeg neu'r Saesneg

Gwobr gyntaf:
Ail wobr:

Gwobrau Vaughan Davies, am draethawd yn y Gymraeg

Gwobr gyntaf:
Ail wobr:

Gwobrau Clement Davies, am waith celf

Gwobr gyntaf:
Ail wobr:

GWOBR CYMDEITHAS MALDWYN AM GYFLAWNIAD ADDYSG UWCH 2017/2018

I'w gyhoeddi

 

Cartref
Rhaglen
Oriel
Cystadlaethau
Ymddiriedolaethau
Aelodaeth
Cysylltu
Cysylltiadau

Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk